Algemene voorwaarden

Privacy
Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie en worden in géén geval doorgegeven aan derden. De contactgegevens kunnen gebruikt worden voor een mailing door Boli Draagconsulente, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Het draagconsult
Boli Draagconsulente geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via e-mail. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s.

Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorgvragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult gemeld te worden aan Boli Draagconsulente. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

Oppas
Tijdens het consult is het nodig dat iemand anders aanwezig is om voor de baby en eventueel andere kinderen te zorgen, liefst in een andere ruimte. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Zo kun jij je helemaal op het consult richten. 

Even tussendoor een kleine borstvoeding geven aan je baby is natuurlijk geen probleem; een huilende baby kan je te veel afleiden. Houd wel rekening met de tijd, het is anders jammer van je consult.

Niet roken
Je begrijpt dat ik werk met schone materialen. Om dit zo te houden vraag ik je om vlak voor en tijdens het consult niet te roken. Consulten en workshops die op locatie gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt Boli Draagconsulente het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen. 

Huisdieren  
Zijn er huisdieren aanwezig tijdens het consult? Laat me dit dan vooraf weten. Liever zijn ze tijdens de volledige duur van het consult in een andere ruimte, onder andere voor de afleidende factoren. Maar ook omdat ik de materialen verhuur. Andere klanten van Boli Draagconsulente hebben misschien wel last van allergieën.

Afzeggen
Mocht er onverwachts iets zijn waardoor je het consult moet afzeggen, dan weet ik dat graag tenminste 24 uur van tevoren. We maken een nieuwe afspraak, zonder extra kosten.

Als de afspraak helemaal komt te vervallen en je meldt me dit op het laatste moment, binnen 24 uur voor de afspraak, dan breng ik de helft van de verwachte kosten in rekening.

Boli Draagconsulente behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht.

Betalen
Na het consult ontvang je van Boli Draagconsulente een factuur om het consult en de reiskosten te betalen. Ik vraag je deze factuur binnen 7 dagen te voldoen.

Heb je specifieke vragen of behoefte aan meer praktische informatie? Stuur me een mailtje op draagconsulentboli@gmail.com

Nazorg
Aan het einde van het consult kan je het knopen of draagzak afstellen helemaal zelf en kan je je kindje gaan dragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je altijd gebruik maken van nazorg. Dit houd in dat ik via foto’s met je meekijk naar eventuele verbeterpunten van het knopen of afstellen van je draagzak.

Veiligheid
Boli Draagconsulente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.

Schade en vlekken
Bij herstelbare schade aan het gebruikte product tijdens een consult brengt Boli Draagconsulente de reparatiekosten en eventuele bijkomende kosten in rekening.

Bij onherstelbare schade aan het gebruikte product tijdens een consult brengt, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Het gebruikte product tijdens een consult brengt mag niet gewassen worden. Boli Draagconsulente zorgt voor het wassen en het onderhoud van het product.

Mochten er onverhoopt vlekken in het gebruikte product tijdens een consult brengt product komen, neem dan direct contact op met Boli Draagconsulente. Vermeld om wat voor soort vlek het gaat, en stuur liefst ook foto’s mee. Aan de hand van de verstrekte informatie bepaald Boli Draagconsulente hoe het product gereinigd worden.

Boli Draagconsulente verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze te Boli Draagconsulente. Desalniettemin rust het gebruik van de gebruikte producten uitsluitend en te allen tijde op de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker erkent het product in goede staat te hebben ontvangen.

Afspraken over gebruik
Er wordt niet gegeten in of bij de draagdoeken, draagzakken, of andere dragers.

Rook niet in de buurt van de draagdoek of andere babydrager. Producten worden niet gebruikt of opgeborgen in ruimtes waar gerookt wordt. Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt kan de gebruiker extra kosten worden aangerekend.

Je mag het gebruikte product door een ander (bedoelende hiermee een in huis wonende partner) laten gebruiken, maar jij, de gebruiker, blijft gedurende de hele gebruik periode verantwoordelijk voor de draagdoek, draagzak of andere drager die je gebruikt tijdens het consult.

Producten van Boli Draagconsulente mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn; laat een huisdier niet op een draagdoek, draagzak of andere drager liggen. Zorg ervoor dat er geen haren van je huisdier achterblijven op het product. Verwijder eventuele haren voor je het product retourneert.

Boli Draagconsulente behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende/te gebruiken goederen.

Draaglogo van Boli Draagconsulente